Skip to main content

KÄYTTÖOIKEUS

Tekijänoikeuslain mukaan kaikki tekijänoikeudet tuotettuihin sisältöihin säilyvät tekijällä (Markkinaviidakko Oy).

Asiakas saa rajallisen käyttöoikeuden tilaamaansa ja maksamaansa aineistoon (tuote tai palvelu).
Tekijän työtä varten valmistamat tai hankkimat vaihetyövälineet, eli tuotantoaineistot kuten kuten taittopohjat, tuotantoon käytetyt kuvat ja piirrokset, videot, animaatiot, äänitallenteet ym. tarpeet jäävät tekijän omaisuudeksi. Asiakkaalle luovutettava aineisto ei täten käsitä tuotanto-originaaleja (tuotantoaineistoja). Asiakkaan työtä varten tekijälle luovuttamat välineet, tarvikkeet ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, jotka tekijä luovuttaa takaisin asiakkaalle tältä maksun saatuaan jos muusta ei sovita.

Käyttöoikeus kattaa aineiston sisällön käytön alkuperäisessä muodossaan ilman ajallista, maantieteellistä, määrällistä, muodollista tai asiayhteyksellistä rajoitetta vapaasti ilman lisäveloituksia.
Käyttöoikeus ei anna oikeutta luovuttaa, jälleenmyydä tai vuokrata sisältöä millään tavalla kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. Sisältöä saa käyttää, monistaa ja levittää osana normaalia markkinointityötä ja -materiaalia, jota levitetään normaaleilla tavoilla.
Käyttöoikeus ei anna oikeutta edelleen muokata tekijänoikeuden alaista sisältöä samaan käyttötarkoitukseen ilman kirjallista lupaa.

Käyttöoikeus myydään lopputuotteeseen. Tuotantotiedostot voidaan erikseen lisensoida asiakkaalle (huomioitava tuottajan mahdolliset tuotantoon lisensoidut tekijänoikeudenalaiset sisällöt).

ORIGINAALITIEDOSTOJEN LUOVUTUS

Tuotantotiedostojen lisensoiminen: 30% tuotannon kokonaisarvosta.

Tuotantotiedostojen lisenssi antaa asiakkaalle oikeuden edelleen muokata sisältöä vapaasti.

LICENCE

According to the Copyright Act, all copyrights on produced content are preserved by the author (Markkinaviidakko Oy).

The customer grants limited access to the material (product or service) that he orders and pays.
For example, production tools such as folding bases, production drawings, drawings, videos, animations, audio recordings etc., produced or acquired by the author for the work, remain the property of the author. The material to be delivered to the customer does not include production originals (production materials). The equipment, supplies, and other material that the customer has provided for the work is the property of the customer, which is returned to the customer after receiving this payment unless otherwise agreed.

The license covers the usage of the content of the material in its original form without the time, geographical, quantitative, formal or contextual limitation at no extra cost.
The license does not give you the right to disclose, resell or lease the content in any way to any third party without a separate agreement. Content may be used, duplicated and distributed as part of normal marketing work and material that is distributed in the normal way.
License does not give you the right to continue to modify copyrighted content for any purpose without written permission.

The license is sold to the end product. Production files can be individually licensed to the customer (note any copyrighted content licensed by the producer for production).

DELIVERY OF THE ORIGINAL FILES

Licensing Production Files: 30% of total production value.

The production file license gives the customer the right to continue to edit the content freely.

Mirador 360