Skip to main content

Mirador360.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Markkinaviidakko Oy:n www-sivustoon www.mirador360.fi (jäljempänä Sivut). Sivuston käyttäminen on osoitus näiden ehtojen hyväksymisestä.

mirador360.fi-verkkopalvelun Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Markkinaviidakko Oy:n tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaista käyttöä varten.

mirador360.fi-verkkopalvelun Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Markkinaviidakko Oy ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Markkinaviidakko Oy ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Markkinaviidakko Oy ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Markkinaviidakko Oy ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Käyttäjällä voi olla Sivujen kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin sivuihin, palveluihin tai sisältöön, jonka käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä. Markkinaviidakko Oy ei ota minkäänlaista vastuuta niiden sivujen/Sivujen sisällöstä, joihin on linkkiyhteys mirador360.fi-sivujen kautta ja/tai jotka on tehty jonkun muun kuin Markkinaviidakko Oy:n toimesta.

Lähettämällä aineistoa jollekin Markkinaviidakko Oy:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai WWW-sivujen välityksellä, Käyttäjä myöntää Markkinaviidakko Oy:lle oikeuden maksutta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa lähetetty aineisto yleisön saataviin. Markkinaviidakko Oy ei vastaa Käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Markkinaviidakko Oy käyttää evästeitä tällä Sivustolla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi. Evästeet sisältävät tietoja, joita voi lukea siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka loi evästeen sinulle. Markkinaviidakko Oy saattaa sijoittaa Sivustoonsa myös kolmansien osapuolien evästeitä, joiden avulla voidaan laatia tilastoja. Markkinaviidakko Oy kieltää kolmansia osapuolia selvittämästä käyttäjien henkilötietoja Sivustonsa evästeiden avulla. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai torjua evästeet. Mikäli Käyttäjä ei torju evästeitä, Käyttäjä on hyväksynyt niiden käytön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta yleensä voit muokata selaimesi asetuksia halutessasi torjua evästeet. Evästeiden torjuminen voi aiheuttaa Sivujen tai niiden osan toimimattomuuden.

Markkinaviidakko Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.

Mirador 360