Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Mirador360 / Markkinaviidakko Oy (jatkossa Mirador360). Y-tunnus:1646444-0
Länsi-Keimolan tie 3 B
01750 Vantaa
puh 0405208974

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Pentti Sairanen
pentti.sairanen(at)mirador.fi
puh 0405208974

3. REKISTERIN NIMI
Mirador360:n yhteystietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Mirador360:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään tilausten hoitoon, laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Mirador360:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista yritystietokannoista. Asiakastietoja kerätään myös asiakaskontakteissa, verkkosivujemme ja sähköpostikirjeidemme lomakkeilla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Mirador360 ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Mirador360:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.